• تلفن 04134470428
  • ایمیل m.aghdam.t@gmail.com

برنامه‌ نویسی

  • تفاوت CNC با تراش
    تفاوت CNC با تراش

    تفاوت CNC با تراش این است که CNC یک فرآیند کنترل شده توسط رایانه برای تولید قطعات مختلف است، در حالی که تراش یک فرآیند خاص تراشکاری بر روی مواد است. بنابراین، تفاوت اصلی بین CNC و تراش این است که CNC یک فرآیند کنترل شده توسط رایانه برای تولید [...] ادامه مطلب