• تلفن 04134470428
  • ایمیل m.aghdam.t@gmail.com
استعلام قیمت

قالبهای تزریق پلاستیک راهگاه سرد (COLD RUNNER)

قالبهای تزریق پلاستیک راهگاه سرد ( COLD RUNNER ) :

این قالبهای تزریق دارای ساختمان ساده تری هستند و معمولا از دو یا 3 صفحه اصلی تشکیل می شوند.پلاستیک مذاب از طریق اسپیرو به قالب تزریق می شود و راهگاه ها را که نقش آنها رساندن مواد به دهانه حفره های تزریق است را پر کرده و پس از آن مواد وارد حفره های قالب می شود.

در قالبهای دو صفحه ای راهگاه و پران به یکدیگر می چسبند و هنگام پران هر دو از قالب خارج می شوند . در ادامه این فرایند قطعات و راهگاه ها با انجام عملیات ثانویه از هم جدا می شوند که این کار اغلب به صورت دستی و توسط اپراتور دستگاه انجام می شود.

در قالبهای سه صفحه ای راهگاه و قطعات در صفحات مجزایی قرار می گیرند و هنگام باز شدن قالب از یکدیگر جدا می شوند در نتیجه نیاز به عملیات ثانویه برای جداسازی راهگاه و قطعه وجود ندارد.

مزایای سیستم های راهگاه سرد:

  • قیمت کمتر قالب و هزینه نگهداری پایین
  • قابلیت استفاده برای طیف وسیعی از مواد پلاستیکی
  • قابلیت تغغیر رنگ مواد در زمان کوتاه

معایب سیستم های راهگاه سرد:

  • زمان سیکل تولید بالاتر
  • تولید ضایعات زیاد ( به ویژه برای موادی که قابلیت آسیاب و ذوب مجدد را ندارند )